K K S TA

פיקניק עם פועלים – סיור בחומות עכו העתיקה- הסיור לא מתקיים

23.09 רביעי, 09:00
  • 23.09 רביעי, 09:00
  • 22.10 חמישי, 09:00
  • 26.11 חמישי, 09:00
  • 24.12 חמישי, 09:00
  • צילום: אנטולי מיכאלו
משך הסיור כ 3 שעות
הצצה ייחודית לאתרי השימור בעיר
נצטרף לפיקניק עם פועלי רשות העתיקות

מועדים ושעות

23.09.20
יום רביעי
09:00-13:00
22.10.20
יום חמישי
09:00-13:00
26.11.20
יום חמישי
09:00-13:00
24.12.20
יום חמישי
09:00-13:00

Hand On Heritage, ד"ר שלי אן פלג

כשעלתה שלי אן פלג לארץ בשנת 74,  ההורים שלה לקחו אותה למצדה ושם היא שמעה בפעם הראשונה על יגאל ידין ואריכאולוגיה והצהירה שהיא רוצה להיות כמוהו. שם נסללה הדרך לחקר המורשת והארכיאולוגיה.

למידע נוסף

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה