K K S TA

סדנאות קרובות בגליל המערבי

3 אירועים

לפרטים נוספים
שבת 10:30
20.07
גלידה זה עניין לשפים?  או אולי עניין למדענים? – גם וגם!  בסדנת המדענים הצעירים...
לפרטים נוספים
שבת 11:00
27.07
הצטרפו לבוקר בחברת שתי נשים אמניות, היוצרות בחיבור לטבע שסביבן. חסי נוה – צביעה...