K K S TA

סדנאות קרובות בגליל המערבי

11 תוצאות

לפרטים נוספים
רביעי 17:00
03.06
יום רביעי | 3.6  | 17:00-20:30 חגית שטרן, עבדה בעבר בתפקיד בכיר בעולם ההייטק...
מועדים ושעות:
03.06.20
יום רביעי
17:00-20:30
לפרטים נוספים
שבת 12:00
06.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00
לפרטים נוספים
רביעי 17:00
10.06
 יום רביעי | 10.6 | 17:00-20:30 חגית שטרן, עבדה בעבר בתפקיד בכיר בעולם ההייטק...
מועדים ושעות:
10.06.20
יום רביעי
17:00-20:30
לפרטים נוספים
שבת 10:00
13.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00
לפרטים נוספים
שבת 12:00
13.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00
לפרטים נוספים
רביעי 09:30
17.06
 יום רביעי | 17.6 | 9:30-13:30 בואו לסטודיו הצבעוני והמזמין של חסי נוה בבוסתן...
מועדים ושעות:
17.06.20
יום רביעי
09:30-13:30
לפרטים נוספים
רביעי 17:00
17.06

סדנת קינוחי שוקולד עם חגית שטרן

  • קרן קיימת לישראל 16 נהריה
  • 054445490
 יום רביעי | 17.6 | 17-20:30 חגית שטרן, עבדה בעבר בתפקיד בכיר בעולם ההייטק...
מועדים ושעות:
17.06.20
יום רביעי
17:00-20:30
לפרטים נוספים
שבת 10:00
20.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00
לפרטים נוספים
שבת 12:00
20.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00
לפרטים נוספים
שבת 10:00
27.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00
לפרטים נוספים
שבת 12:00
27.06
ימי שבת |  6,13,20,27.6 | 10:00- 12:00 / 12:00-14:00 מוזמנים עם כל המשפחה לחוות...
מועדים ושעות:
06.06.20
יום שבת
12:00-14:00
13.06.20
יום שבת
10:00-12:00
13.06.20
יום שבת
12:00-14:00
20.06.20
יום שבת
10:00-12:00
20.06.20
יום שבת
12:00-14:00
27.06.20
יום שבת
10:00-12:00
27.06.20
יום שבת
12:00-14:00

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה