K K S TA

סיורים קרובים בגליל המערבי

16 תוצאות

לפרטים נוספים
חמישי 11:00
19.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי סיור בעמותת קמ"ה בקיבוץ הרדוף נפתח...
מועדים ושעות:
19.12.19
יום חמישי
11:00-12:30
לפרטים נוספים
חמישי 16:00
19.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי טיול חג עם מורה הדרך יותם...
מועדים ושעות:
19.12.19
יום חמישי
16:00-19:00
לפרטים נוספים
חמישי 17:30
19.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי עם רדת החשיכה נצא לטיול בסמטאות...
מועדים ושעות:
19.12.19
יום חמישי
17:30-21:00
לפרטים נוספים
חמישי 17:30
19.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי ארוחת בשרים מעושנים כיד המלך במסעדת...
מועדים ושעות:
19.12.19
יום חמישי
17:30-23:00
לפרטים נוספים
חמישי 20:00
19.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי ארוחת בשרים מעושנים כיד המלך בלה...
מועדים ושעות:
19.12.19
יום חמישי
20:00-23:00
לפרטים נוספים
שישי 10:00
20.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי מוזמנים לסיור קולינרי חורפי בעכו העתיקה...
מועדים ושעות:
20.12.19
יום שישי
10:00-13:00
לפרטים נוספים
שישי 16:00
20.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי סיור כריסטמס בכפר הערבי-נוצרי עם מורה...
מועדים ושעות:
20.12.19
יום שישי
16:00-19:00
לפרטים נוספים
שבת 10:00
21.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי קונצרט שירי נשמה בביצוע ההרכב הווקאלי...
מועדים ושעות:
21.12.19
יום שבת
10:00-13:30
לפרטים נוספים
שבת 10:00
21.12
האירוע מתקיים במסגרת פסטיבל חורף זמן גליל מערבי מורה הדרך יותם דהאן מזמין לטיול...
מועדים ושעות:
21.12.19
יום שבת
10:00-13:00
לפרטים נוספים
שבת 11:00
21.12
מפגש עם חרש הברזל וליד חורי וקינוחי חג המולד בכפר הנוצרי פסוטה – פסטיבל...
מועדים ושעות:
21.12.19
יום שבת
11:00-13:00
לפרטים נוספים
שלישי 11:00
24.12
עכו העתיקה נחשפה כעיר קדומה שהשתמרה בשלמותה מתחת לעיר הבנויה, בנוסף שימשה בעברה שער...
מועדים ושעות:
24.12.19
יום שלישי
11:00
24.12.19
יום שלישי
13:00
25.12.19
יום רביעי
11:00
25.12.19
יום רביעי
13:00
30.12.19
יום שני
11:00
30.12.19
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
שלישי 13:00
24.12
עכו העתיקה נחשפה כעיר קדומה שהשתמרה בשלמותה מתחת לעיר הבנויה, בנוסף שימשה בעברה שער...
מועדים ושעות:
24.12.19
יום שלישי
11:00
24.12.19
יום שלישי
13:00
25.12.19
יום רביעי
11:00
25.12.19
יום רביעי
13:00
30.12.19
יום שני
11:00
30.12.19
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
רביעי 11:00
25.12
עכו העתיקה נחשפה כעיר קדומה שהשתמרה בשלמותה מתחת לעיר הבנויה, בנוסף שימשה בעברה שער...
מועדים ושעות:
24.12.19
יום שלישי
11:00
24.12.19
יום שלישי
13:00
25.12.19
יום רביעי
11:00
25.12.19
יום רביעי
13:00
30.12.19
יום שני
11:00
30.12.19
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
רביעי 13:00
25.12
עכו העתיקה נחשפה כעיר קדומה שהשתמרה בשלמותה מתחת לעיר הבנויה, בנוסף שימשה בעברה שער...
מועדים ושעות:
24.12.19
יום שלישי
11:00
24.12.19
יום שלישי
13:00
25.12.19
יום רביעי
11:00
25.12.19
יום רביעי
13:00
30.12.19
יום שני
11:00
30.12.19
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
שני 11:00
30.12
עכו העתיקה נחשפה כעיר קדומה שהשתמרה בשלמותה מתחת לעיר הבנויה, בנוסף שימשה בעברה שער...
מועדים ושעות:
24.12.19
יום שלישי
11:00
24.12.19
יום שלישי
13:00
25.12.19
יום רביעי
11:00
25.12.19
יום רביעי
13:00
30.12.19
יום שני
11:00
30.12.19
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
שני 13:00
30.12
עכו העתיקה נחשפה כעיר קדומה שהשתמרה בשלמותה מתחת לעיר הבנויה, בנוסף שימשה בעברה שער...
מועדים ושעות:
24.12.19
יום שלישי
11:00
24.12.19
יום שלישי
13:00
25.12.19
יום רביעי
11:00
25.12.19
יום רביעי
13:00
30.12.19
יום שני
11:00
30.12.19
יום שני
13:00

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה