K K S TA

הצבע הוא הסאונד״ – תערוכת ציורים של תמיה סנדר ביקב משק אופיר

20.06 ראשון, 10:00
  • 20.06 ראשון, 10:00
  • 21.06 שני, 10:00
  • 22.06 שלישי, 10:00
  • 23.06 רביעי, 10:00
  • 24.06 חמישי, 10:00
  • משק אופיר
גלריה של יקב משק אופיר שבאלון הגליל

מועדים ושעות

01.06.21
יום שלישי
10:00-16:00
02.06.21
יום רביעי
10:00-16:00
03.06.21
יום חמישי
10:00-16:00
04.06.21
יום שישי
10:00-16:00
05.06.21
יום שבת
10:00-16:00
06.06.21
יום ראשון
10:00-16:00
07.06.21
יום שני
10:00-16:00
08.06.21
יום שלישי
10:00-16:00
09.06.21
יום רביעי
10:00-16:00
10.06.21
יום חמישי
10:00-16:00
11.06.21
יום שישי
10:00-16:00
12.06.21
יום שבת
10:00-16:00
13.06.21
יום ראשון
10:00-16:00
14.06.21
יום שני
10:00-16:00
15.06.21
יום שלישי
10:00-16:00
16.06.21
יום רביעי
10:00-16:00
17.06.21
יום חמישי
10:00-16:00
18.06.21
יום שישי
10:00-16:00
19.06.21
יום שבת
10:00-16:00
20.06.21
יום ראשון
10:00-16:00
21.06.21
יום שני
10:00-16:00
22.06.21
יום שלישי
10:00-16:00
23.06.21
יום רביעי
10:00-16:00
24.06.21
יום חמישי
10:00-16:00
25.06.21
יום שישי
10:00-16:00
26.06.21
יום שבת
10:00-16:00
27.06.21
יום ראשון
10:00-16:00
28.06.21
יום שני
10:00-16:00
29.06.21
יום שלישי
10:00-16:00
30.06.21
יום רביעי
10:00-16:00
01.07.21
יום חמישי
10:00-16:00
02.07.21
יום שישי
10:00-16:00
03.07.21
יום שבת
10:00-16:00
04.07.21
יום ראשון
10:00-16:00
05.07.21
יום שני
10:00-16:00
06.07.21
יום שלישי
10:00-16:00
07.07.21
יום רביעי
10:00-16:00
08.07.21
יום חמישי
10:00-16:00
09.07.21
יום שישי
10:00-16:00
10.07.21
יום שבת
10:00-16:00
11.07.21
יום ראשון
10:00-16:00
12.07.21
יום שני
10:00-16:00
13.07.21
יום שלישי
10:00-16:00
14.07.21
יום רביעי
10:00-16:00
15.07.21
יום חמישי
10:00-16:00
16.07.21
יום שישי
10:00-16:00
17.07.21
יום שבת
10:00-16:00
18.07.21
יום ראשון
10:00-16:00
19.07.21
יום שני
10:00-16:00
20.07.21
יום שלישי
10:00-16:00
21.07.21
יום רביעי
10:00-16:00
22.07.21
יום חמישי
10:00-16:00
23.07.21
יום שישי
10:00-16:00
24.07.21
יום שבת
10:00-16:00
25.07.21
יום ראשון
10:00-16:00
26.07.21
יום שני
10:00-16:00
27.07.21
יום שלישי
10:00-16:00
28.07.21
יום רביעי
10:00-16:00
29.07.21
יום חמישי
10:00-16:00
30.07.21
יום שישי
10:00-16:00
31.07.21
יום שבת
10:00-16:00
01.08.21
יום ראשון
10:00-16:00
02.08.21
יום שני
10:00-16:00
03.08.21
יום שלישי
10:00-16:00
04.08.21
יום רביעי
10:00-16:00
05.08.21
יום חמישי
10:00-16:00
06.08.21
יום שישי
10:00-16:00
07.08.21
יום שבת
10:00-16:00
08.08.21
יום ראשון
10:00-16:00
09.08.21
יום שני
10:00-16:00
10.08.21
יום שלישי
10:00-16:00
11.08.21
יום רביעי
10:00-16:00
12.08.21
יום חמישי
10:00-16:00
13.08.21
יום שישי
10:00-16:00
14.08.21
יום שבת
10:00-16:00
15.08.21
יום ראשון
10:00-16:00
16.08.21
יום שני
10:00-16:00
17.08.21
יום שלישי
10:00-16:00
18.08.21
יום רביעי
10:00-16:00
19.08.21
יום חמישי
10:00-16:00
20.08.21
יום שישי
10:00-16:00
21.08.21
יום שבת
10:00-16:00
22.08.21
יום ראשון
10:00-16:00
23.08.21
יום שני
10:00-16:00
24.08.21
יום שלישי
10:00-16:00
25.08.21
יום רביעי
10:00-16:00
26.08.21
יום חמישי
10:00-16:00
27.08.21
יום שישי
10:00-16:00
28.08.21
יום שבת
10:00-16:00
29.08.21
יום ראשון
10:00-16:00
30.08.21
יום שני
10:00-16:00
31.08.21
יום שלישי
10:00-16:00
01.09.21
יום רביעי
10:00-16:00
02.09.21
יום חמישי
10:00-16:00
03.09.21
יום שישי
10:00-16:00
04.09.21
יום שבת
10:00-16:00
05.09.21
יום ראשון
10:00-16:00
06.09.21
יום שני
10:00-16:00
07.09.21
יום שלישי
10:00-16:00
08.09.21
יום רביעי
10:00-16:00
09.09.21
יום חמישי
10:00-16:00
10.09.21
יום שישי
10:00-16:00
11.09.21
יום שבת
10:00-16:00
12.09.21
יום ראשון
10:00-16:00
13.09.21
יום שני
10:00-16:00
14.09.21
יום שלישי
10:00-16:00
15.09.21
יום רביעי
10:00-16:00
16.09.21
יום חמישי
10:00-16:00
17.09.21
יום שישי
10:00-16:00
18.09.21
יום שבת
10:00-16:00
19.09.21
יום ראשון
10:00-16:00
20.09.21
יום שני
10:00-16:00
21.09.21
יום שלישי
10:00-16:00
22.09.21
יום רביעי
10:00-16:00
23.09.21
יום חמישי
10:00-16:00
24.09.21
יום שישי
10:00-16:00
25.09.21
יום שבת
10:00-16:00
26.09.21
יום ראשון
10:00-16:00
27.09.21
יום שני
10:00-16:00
28.09.21
יום שלישי
10:00-16:00
29.09.21
יום רביעי
10:00-16:00
30.09.21
יום חמישי
10:00-16:00

משק אופיר, משפחת אופיר

הדס וצביקה אופיר הקימו את המשק שלהם באלון הגליל ב-1985 ובו מכוורת, כרם ויקב. במקביל גידלו ארבעה ילדים שעד היום שותפים בעבודה במשק.

למידע נוסף