K K S TA

כשהטבע והארכיאולוגיה נפגשים באושה העתיקה (דרום עמק עכו)

22.03 שני, 15:00
משך הסיור כ 2.5 שעות

מועדים ושעות

22.02.21
יום שני
15:00-17:30
22.03.21
יום שני
15:00-17:30

Hand On Heritage, ד"ר שלי אן פלג

כשעלתה שלי אן פלג לארץ בשנת 74,  ההורים שלה לקחו אותה למצדה ושם היא שמעה בפעם הראשונה על יגאל ידין ואריכאולוגיה והצהירה שהיא רוצה להיות כמוהו. שם נסללה הדרך לחקר המורשת והארכיאולוגיה.

למידע נוסף

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה