K K S TA

טיול אל מיסטיקנים בסוכות – עם גבי זהר

25.09 שבת, 09:30
טיול בעקבות כתות ומיסטיקה

מועדים ושעות

25.09.21
יום שבת
09:30-16:30

גבי זהר

בנוסף לעבודתו כמורה דרך ואהבתו לארץ ולשביליה,  גבי הוא עיתונאי בקול ישראל, הארץ ותחנות רדיו וטלויזיה מקומיות. בהדרכות שלו באזור הוא משלב חיבור אישי למקומות מתחומי הטיפול והסיקור העיתונאי מעל שלושים שנה.

למידע נוסף