K K S TA

סדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

21.04 ראשון, 10:15
 • 21.04 ראשון, 10:15
 • 22.04 שני, 10:15
 • 23.04 שלישי, 10:15
 • 24.04 רביעי, 10:15
 • 25.04 חמישי, 10:15
 • צילום: אנטולי מיכאלו
 • מרכז מבקרים בוזה, סאסא
ידידותי לילדים
כשעה

מועדים ושעות

21.04.19
יום ראשון
10:15-11:15

יום א' 21 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-21 10:152019-04-21 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
22.04.19
יום שני
10:15-11:15

יום ב' 22 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-22 10:152019-04-22 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
23.04.19
יום שלישי
10:15-11:15

יום ג' 23 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-23 10:152019-04-23 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
24.04.19
יום רביעי
10:15-11:15

יום ד' 24 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-24 10:152019-04-24 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
25.04.19
יום חמישי
10:15-11:15

יום ה' 25 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-25 10:152019-04-25 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
26.04.19
יום שישי
10:15-11:15

יום ו' 26 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-26 10:152019-04-26 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
27.04.19
יום שבת
10:15-11:15

יום ש' 27 באפריל 10:15 - 11:15

2019-04-27 10:152019-04-27 11:15Asia/Jerusalemסדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו המשתתפים מהצצה לעולמו של הגלידאי, איש הגלידות. נסביר בצורה פשוטה וברורה את התהליך המדעי של הכנת הגלידה, נערבב טעמים כמו שפים אמיתיים ונכין גלידה בטכניקות שונות.
הסדנאות יתקיימו כל יום בין 21-27.4 בשעה 10:15
משך הסדנה כ-60 דקות.
מחיר לילד 60 ₪
מבוגר מלווה ראשון 20 ₪,מלווה שני ומעלה – 60 ש"ח
הסדנה בתאום מראש ומותנית במינימום משתתפים
הסדנאות הוכנו בעזרתה של רינת כהן, יועצת חינוכית
טלפון להזמנות: .04-6918880

מרכז מבקרים בוזה, סאסא

אירועים נוספים שלנו

לפרטים נוספים
שבת 10:15
25.05

סדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו
 • מרכז מבקרים בוזה, סאסא
 • 04-6918880
לפרטים נוספים
שבת 10:15
01.06

סדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו
 • מרכז מבקרים בוזה, סאסא
 • 04-6918880
לפרטים נוספים
שישי 12:30
07.06

סיור בוזה למשפחות בסאסא

מוזמנים לסיור בוזה למשפחה בקיבוץ סאסא. הסיור יכלול: ·         סרט ·         הסיפור של בוזה ·         כניסה

פעילויות נוספות שלנו

פשוט הגלידה של בוזה

גלידה היא לא דבר אחד. כמו צבעים, כמו שירים, כמו אנשים – יש לנו סוגים שונים של

סדנאות גלידה

סדנאות ילדים אם תמיד שאלתם את עצמכם איך מכינים בוזה, או מה זה בכלל גלידה, או

סיור בבית בוזה בסאסא

אנחנו רוצים לשתף אתכם באהבה שלנו לגלידה. יש טעם להגיע אלינו – סיורי טעימות. "בבוזה אנחנו מאמינים

אדם זיו ועלאא סוויטאת

שיתוף פעולה בין אדם זיו מקיבוץ סאסא לעלאא סוויטאת מתרשיחא.

אודות אדם זיו ועלאא סוויטאת

המלצות באיזור

משק חפר המשק של עדנה ואיל חפר במצפה אבירים יושב בלב חורש טבעי, עם נוף פראי ודרכים יפות
קלדרון אם.די קלדרון אם.די בע"מ הוא סטודיו, מרכז מבקרים ומפעל לעיצוב ולייצור זכוכית בעבודת יד, הממוקם מול היער