K K S TA

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

21.04 ראשון, 13:30
 • 21.04 ראשון, 13:30
 • 21.04 ראשון, 14:30
 • 21.04 ראשון, 15:30
 • 22.04 שני, 13:30
 • 22.04 שני, 14:30
 • צילום: אנטולי מיכאלו
 • מרכז מבקרים בוזה, סאסא
ידידותי לילדים
כ 45 דקות

מועדים ושעות

21.04.19
יום ראשון
13:30

יום א' 21 באפריל 13:30

2019-04-21 13:302019-04-21 13:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
21.04.19
יום ראשון
14:30

יום א' 21 באפריל 14:30

2019-04-21 14:302019-04-21 14:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
21.04.19
יום ראשון
15:30

יום א' 21 באפריל 15:30

2019-04-21 15:302019-04-21 15:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
22.04.19
יום שני
13:30

יום ב' 22 באפריל 13:30

2019-04-22 13:302019-04-22 13:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
22.04.19
יום שני
14:30

יום ב' 22 באפריל 14:30

2019-04-22 14:302019-04-22 14:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
22.04.19
יום שני
15:30

יום ב' 22 באפריל 15:30

2019-04-22 15:302019-04-22 15:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
23.04.19
יום שלישי
13:30

יום ג' 23 באפריל 13:30

2019-04-23 13:302019-04-23 13:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
23.04.19
יום שלישי
14:30

יום ג' 23 באפריל 14:30

2019-04-23 14:302019-04-23 14:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
23.04.19
יום שלישי
15:30

יום ג' 23 באפריל 15:30

2019-04-23 15:302019-04-23 15:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
24.04.19
יום רביעי
13:30

יום ד' 24 באפריל 13:30

2019-04-24 13:302019-04-24 13:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
24.04.19
יום רביעי
14:30

יום ד' 24 באפריל 14:30

2019-04-24 14:302019-04-24 14:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
24.04.19
יום רביעי
15:30

יום ד' 24 באפריל 15:30

2019-04-24 15:302019-04-24 15:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
25.04.19
יום חמישי
13:30

יום ה' 25 באפריל 13:30

2019-04-25 13:302019-04-25 13:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
25.04.19
יום חמישי
14:30

יום ה' 25 באפריל 14:30

2019-04-25 14:302019-04-25 14:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
25.04.19
יום חמישי
15:30

יום ה' 25 באפריל 15:30

2019-04-25 15:302019-04-25 15:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא
26.04.19
יום שישי
12:30

יום ו' 26 באפריל 12:30

2019-04-26 12:302019-04-26 12:30Asia/Jerusalemסיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים של גלידת בוזה בקיבוץ סאסא. הסיור כולל צפיה בסרט שמספר את הסיפור של בוזה, ביקור באולם הייצור והסבר על תהליך ייצור הגלידה, הדגמה של שתי דרכים שונות ומפתיעות לייצור גלידה וכמובן טעימה של גלידה הישר מהמכונה.

עלות: 30 ₪ למשתתף
משך זמן: 30- 45 דקות

 

 

 

מרכז מבקרים בוזה, סאסא

אירועים נוספים שלנו

לפרטים נוספים
שבת 10:15
25.05

סדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו
 • מרכז מבקרים בוזה, סאסא
 • 04-6918880
לפרטים נוספים
שבת 10:15
01.06

סדנת "המדענים הצעירים" במרכז המבקרים של גלידת בוזה בסאסא

גלידה זה עניין לשפים? או אולי עניין למדענים? גם וגם! בסדנת המדענים הצעירים של בוזה יהנו
 • מרכז מבקרים בוזה, סאסא
 • 04-6918880
לפרטים נוספים
שישי 12:30
07.06

סיור בוזה למשפחות בסאסא

מוזמנים לסיור בוזה למשפחה בקיבוץ סאסא. הסיור יכלול: ·         סרט ·         הסיפור של בוזה ·         כניסה

פעילויות נוספות שלנו

פשוט הגלידה של בוזה

גלידה היא לא דבר אחד. כמו צבעים, כמו שירים, כמו אנשים – יש לנו סוגים שונים של

סדנאות גלידה

סדנאות ילדים אם תמיד שאלתם את עצמכם איך מכינים בוזה, או מה זה בכלל גלידה, או

סיור בבית בוזה בסאסא

אנחנו רוצים לשתף אתכם באהבה שלנו לגלידה. יש טעם להגיע אלינו – סיורי טעימות. "בבוזה אנחנו מאמינים

אדם זיו ועלאא סוויטאת

שיתוף פעולה בין אדם זיו מקיבוץ סאסא לעלאא סוויטאת מתרשיחא.

אודות אדם זיו ועלאא סוויטאת

המלצות באיזור

משק חפר המשק של עדנה ואיל חפר במצפה אבירים יושב בלב חורש טבעי, עם נוף פראי ודרכים יפות
קלדרון אם.די קלדרון אם.די בע"מ הוא סטודיו, מרכז מבקרים ומפעל לעיצוב ולייצור זכוכית בעבודת יד, הממוקם מול היער