K K S TA

צוף- הרצאות ומפגשים בנושא עולמן המופלא של הדבורים

צוף- דבורים, דבש, מזון בריא
  • צילום: אלברט אדוט
  • ליצום: עזר קלמוביץ'
  • כליל
ימי א'-ו' בתאום מראש

בצוף מציעים

המשלוחים של צוף- דבש ומתוקים בריאים

בצוף מאמינים בלעשות טוב. לעשות טוב לאדם באמצעות מזונו | לעשות טוב לדבורים ולכבד אותם |

סיור על דבורים ופרחים עם צוף

הדבורים הם פלא מרהיב ומערכת היחסים של האדם והדבורים היא מהחשובות והמשמעותיות ביותר שיש לנו. הדבורים

חנות האונליין של צוף- רכישת מוצרי דבורים וצוף

הדבורים הם פלא מרהיב ומערכת היחסים של האדם והדבורים היא מהחשובות והמשמעותיות ביותר שיש לנו. הדבורים

צוף, טוביה דיקמן

עוד בימים שבהם דבוראות לא היתה העיסוק המרכזי בחייו, טוביה דיקמן עקב אחרי חייהן של הדבורים בתשומת לב מיוחדת. תנועתן תמיד כישפה אותו והתוצרת המתוקה היתה מרפא לכל תחלואיו. החזרה לגליל והקירבה המחודשת לאדמה, קבעה את הדבש כעיסוק המרכזי בחייו.

למידע נוסף

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה