K K S TA

   טיול בעכו העתיקה, בין בתים ואנשים עם איילת בר מאיר

איילת בר מאיר
  • צילום: איילת בר מאיר

   טיול בעכו העתיקה, בין בתים ומפגש עם אנשים

איילת בר מאיר

איילת בר מאיר, תושבת הגליל המערבי, בנוסף להיותה מורת דרך, איילת גם צלמת וסופרת של סיפורים מהגליל המערבי.

למידע נוסף

עוד סיורים של איילת בר מאיר

איילת בר-מאיר היא מורת דרך, אוהבת מפגשים, סיפורים וטבע שיוצרת טיולים ייחודיים אל האדם, התרבות והטבע בגליל. מבין טיולי הדגל שלה הטיול לג'ת
איילת בר-מאיר היא מורת דרך, אוהבת מפגשים, סיפורים וטבע שיוצרת טיולים ייחודיים אל האדם, התרבות והטבע בגליל. מבין טיולי הדגל שלה הטיול לפקיעין:

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה