K K S TA

יו אנד מי

יובל תלם חרש ברזל
  • מצפה מתת

חרש ברזל, יובל תלם

בית מלאכה עם הרבה כלי ברזל, גלריית פסלי ברזל שפיסל יובל,  נוף גלילי מדהים ויובל ומירה'לה תלם. זה מה שיפגוש אתכם כשתגיעו לגלריה ובית המלאכה של חרש הברזל יובל תלם במצפה מתת

למידע נוסף

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה