K K S TA

מידע חיוני למטיילים

תוצאה 1

מרכז מידע JNF-USA בעכו העתיקה

במרץ 2016 פתחו JNF ארה"ב ועמותת זמן גליל מערבי מרכז מידע מקיף לתייר, המשמש כשער לגליל המערבי. המרכז הוקם בליבה של העיר...

מרכז מידע
לגליל מערבי

עכו העתיקה